Welcome to Ch'ooshgai 


VISION STATEMENT:

Ch'ooshgai olta'gi ei bee naasgoo adeest'ii'go lota'i nilinigii naat'aanii adoodleelgi doo t'aa bi adeiholzin dooleel doo bi'e'eli' hool'aagoo bil nilii dooleel.


"Ch'ooshgai Community School's (CCS) shall empower tomorrow's leaders as lifelong learners through cultural pride and self-dignity."


MISSION STATEMENT:

Ihoo'aah bil haz'anigii bil da'ahiinita'go binahji' nihe'olta'i nitsahakees doo adil'idli yohwiidool'aal. Neeni'ji' hool'aagoo ohoo'aahigii yohwiidool'aal. Dii ei binahji' bila' ashdla' ii binahat' a yaa akonixin dooleel aadoo t'aadoole'e nidanitl'aaigii doo yich'i ni'niliigoo la' yooliil dooleel. Binahji' bee ahodooniligii ei olta'i doo ba'olta'i aheelt'eegona'nitin silaa dooleel.


"To facilitate the learning of each child to reach their highest potential in becoming a productive member of society."


TECHNOLOGY MISSION STATEMENT:

"Ch’ooshgai Community School will integrate technology across subject areas for students to be proactive agents of change in a global society."


"Upcoming Events"

Click on the Monthly Calendar tab to see upcoming events for this month.


 Click here for Breakfast/Lunch Menu
 Contact us for more info

image image image image image image image image image image